مهم‌ترین پیشنهاد

نام نویسی کارگاه بازی درمانی و هنر درمانی (ظرفیت محدود)

021-54932222 : پشتیبانی

مقولۀ فرهنگ متشکل از باورها، هنرها، دانش‌ها، قوانین و آداب و سنن یک جامعه است. ولی به‌واقع نمی‌توان مرز مشخصی برای گسترۀ فرهنگ و متعلقات آن تعیین کرد. این گسترۀ وسیع که در تعامل مستقیم با دیگر حوزه‌های اجتماعی مانند اقتصاد و سیاست است؛ ارتقاء و توسعۀ فرهنگ و توجه به آن را حائزاهمیت می‌کند. این اهمیت زمانی دوچندان می‌شود که توسعۀ جامعه را جدای از توسعۀ فرهنگی ندانیم. چه‌بسا برخی آن را امری حیاتی و زیربنایی برای توسعۀ سایر بخش‌ها می‌دانند. برخلاف عده‌ای که فرهنگ را مقوله‌ای منفعل می‌دانند؛ این مقوله از درون خود و در تعامل با دیگر بخش‌های سازندۀ جامعه می‌تواند پویاییِ عمیق، بنیادین و فعالانه‌ای برای جوامع را رقم بزند. از همین رو مؤسسه دُکسا بدون جهت‌گیری جناحی، با تکیه بر شفافیت مالی و ارج نهادن به شکوفایی فرهنگ در عرصه‌های مختلف، فعالیت‌های آموزشی-انتشاراتی خود را متعهدانه، مسئولانه و فعالانه با در نظر گرفتن نظرات دقیق صاحب‌نظران ارائه می‌کند.

در بخش نشر، کتاب‌ها با دقت فراوان و با رویکرد حل مسئله و کاملاً عمل‌گرایانه برگزیده می‌شوند و در بخش آموزش با هدف افزایش انعطاف‌پذیری شناختی، تمرکز ما بر پرورش مهارت‌های نرم  یا همان (Soft skills) در دنیای به سرعت درحال تغییر امروز برای کودکان و بزرگسالان است.

ما به این واقعیت انکارناپذیر باور داریم که فرد بر جامعه و جامعه بر فرد تأثیرگذار است و مؤسسه فرهنگی دُکسا به‌عنوان یک کنشگر اجتماعی و فرهنگی ضروری می‌داند با نگاهی سازنده و بسیط به نقد فضای هر دو ساحت توسعه فردی و توسعه اجتماعی توأمان بپردازد.

به‌عنوان یک فعال دغدغه‌مند حوزۀ فرهنگ و با قدردانی از همراهان شریف مؤسسه فرهنگی دُکسا، از شما صمیمانه درخواست داریم ما را در ارائۀ این خدمات هرچند کوچک یاری فرمایید.
دُکسا در رسانه ها

معرفی تیم دکسا

پاسخگویی واتس‌اپ