• مرضیه جعفری
  • سولماز فاضل مطلق
  • سهیل قاسمی
  • زهرا اسلامی
  • فاطمه مالکی

امروزه سازمان‌ها و به‌طور ویژه مجموعه‌های فرهنگی، نمی‌توانند نسبت به نقش اجتماعی و حضور مسئولانۀ خود در جامعه بی‌توجه باشند. در همین راستا، موسسۀ فرهنگی دُکسا نیز در نظر دارد به‌صورت مسئولانه و متعهدانه پروژه‌های مختلف اجتماعی را تعریف کند و به کمک شما همراهان گرامی به نقش‌آفرینی سازنده و کنش‌گری مبتنی بر تفکر اقدام نماید.

از شما دعوت می‌کنیم پیشنهادهای خود را در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با توجه مقدورات خود برنامه‌های عملیاتی ارائه و با کمک شما اجرا کنیم.

عضویت داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی

مشارکت و ایفای مسئولیت اجتماعی در بحران زلزلۀ خوی

موسسۀ فرهنگی دُکسا در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در این بحران، از طریق اتحادیۀ ناشران حمایت مالی اندکی از آسیب‌دیدگان داشته است.

کتاب‌نخوان‌ها

کتاب‌نخوان‌ها برای آنان که کتاب نمی‌خوانند و برای آنان که می‌خواهند به دیگرانی که کتاب نمی‌خوانند کمک کنند.

کتاب‌نخوان‌ها پروژه‌ای است که در آن به‌صورت جمعی کتاب می‌خوانیم.

کتاب‌نخوان‌ها برای کسانی است که کتاب نمی‌خوانند اما می‌خواهند کتابخوان شوند و کسانی که می‌خواهند از کتابخوان شدن کتاب‌نخوان‌ها حمایت کنند.

در این پروژه، هر دو ماه یک کتاب انتخاب می‌کنیم و آن را در کنار یکدیگر می‌خوانیم.

برای شرکت در برنامۀ کتاب‌نخوان‌ها لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید.
نام نویسی برنامه کتاب‌نخوان‌ها

پاسخگویی واتس‌اپ