پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

تمامی مراحل کار آمیخته است با مسئله. با اینکه در تمامی عمر با مسئله سروکار داشته‌ایم برخی افراد در مواجهه با مسائل کارآمدتر عمل می‌کنند. در این دوره آموزش داده می‌شود که چگونه باید مسائل را تحلیل کرد. خطاهای رایج در تحلیل مسائل کدامند و چگونه می‌توان آنها را مرتفع کرد. چگونه باید نقادانه راه‌حل‌های ناکارآمد را شناسایی کرد و کنار نهاد. فرایند تصمیم‌گیری شامل چه مراحلی است و افرادی که تصمیم‌های بهتری دارند چگونه عمل می‌کنند

سرفصل‌ها:

چگونگی شناسایی مسائل کاری،

آموزش تکنیک‌های تحلیل مسئله، مفروضات پنهان کسب و کار، رایج‌ترین خطاها در محیط کار، موانع تصمیم‌گیری، چگونگی کنار نهادن موانع تصمیم‌گیری

مخاطبان دوره:

سرپرستان و مدیران

پاسخگویی واتس‌اپ