پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

هنر، نجات‌بخش انسان

هنر فرارفتن از زیبایی‌های طبیعی است. و نه لزوماً گذار از آن.
هنر، گاه از زیبایی‌های طبیعی فراتر می‌رود و درعین حال در دل خود زیبایی طبیعی را حفظ می‌کند. و گاه نیز کاملا از آن جدا شود.
هنر ابزار رهایی بوده است و خواهد بود: ابزار آزادی. نه تنها رهایی از قید تعیین‌گرایی زیستی، بلکه ابزار شکستن قیدهای نامطلوب اجتماعی.
و بعد، وضع قیدهای جدید. و باز شکستن آنها.  فرایندی بی‌پایان.
هنر آزمایشگاه جهان آینده است. جوامعی که آزمایشگاه‌های کارآمدی نداشته باشند محکوم به آزمودن راهکارهای ناآزموده در متن واقعی زندگی‌اند. جاییکه تاوان خطاها، جان انسانهاست.

پاسخگویی واتس‌اپ