پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

تکامل، فرگشت یا تطور؟

از درنگی در تعریف تکامل زیستی
تا تأملی در واژه گزینی‌های علمی

 

پاسخگویی واتس‌اپ