پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

مرز قاطعی میان فلسفه و علم وجود ندارد

فلسفه‌ی تکاملی ذیل رویکردهای طبیعت گرایانه به فلسفه می‌گنجد: رویکردی که مرزی میان علم و فلسفه قائل نیست. بعلاوه، از قرائتی از آن دفاع می‌کنم که علم و فلسفه را چیزی فراتر از مجموعه‌ای از گزاره‌ها می‌پندارد. علم و فلسفه نحوه‌ای از کنش‌گری انسان در تعامل با جهان پیرامون‌اند؛ تعاملاتی در ادامه‌ی زندگی روزمره اما فراتر از آن. تعاملاتی که مسائلی را حل می‌کنند و مسائلی نیز می‌آفرینند. بر فهم آدمی می‌افزایند و حیرت را نیز افزایش می‌دهند. در سه فایل زیر نقدی بر رویکردهای رایج به فلسفه علم را خواهید دید.
این سه فایل دفاعیه‌ای‌اند از فلسفه تکاملی در نگاهی کلان و بدون اشاره به نظریه‌ی تکامل؛  نقدی بر بخش‌هایی از فلسفه تحلیلی  علم در نگاه رایج و در واقع نقدی بر بخش‌های بزرگی از فلسفه‌ی زیست شناسی رایج که به قدر کفایت از امکانات نظریه‌ی تکامل در نظریه‌پردازی های خود بهره نمی‌برد.

پاسخگویی واتس‌اپ