پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

تصور نادرستی که در دهه‌های اخیر به شدت رایج شده این است که در بازار کار هر کسی باید “به هر نحو ممکن” گلیم خود را از آب بکشد. در حالیکه شواهد تجربی گواه آنند که کسانی که اخلاق کاری را به بهتری شکلی رعایت می‌کنند از “اعتبار” بالاتری برخورد می‌شوند و بخت موفقیت آنها بسیار بالاتر است. اما “اخلاق کاری” واژه‌ای مبهم است. در این دوره آموزش داده می‌شود که اولا اخلاق کسب وکار شامل چه وجوه متمایزی است و چگونه می‌توان آنها را بهبود بخشید. هیچ کسی بهتر از یک فرد با تجربه و موفق در بازار کار  از اهمیت این اعتبار آگاه نیست. این اعتبار است که در بحران‌های بزرگ بیش از هر عامل دیگری سازمان را نجات می‌دهد.

 

سرفصل‌ها:

اعتبار و انواع آن،

معرفی ۵ بنیان اخلاق و ارتباط هر یک با موفقیت شغل…

پاسخگویی واتس‌اپ