پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

تکامل فرهنگی

دانشنامۀ فلسفی استنفورد

تیم لوینز

 

  • موضوع این مقاله برای ورود به مباحث فلسفه تکاملی بسیار اهمیت دارد.
پاسخگویی واتس‌اپ