پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

ماده‌ی سیاه وجود ندارد!

امروز فیزیکدان‌هایی که در تبیین اختلاف جرم محاسبه‌شده از طریق محاسبات و جرم برآوردشده از طریق مشاهدات نجومی، به ماده‌ی تاریک متوسل شده بودند با چاپ مقاله‌ای در نشریه‌ی معتبر اخترفیزیک به چالشی سخت دعوت شدند.
پژوهشگر هندی دانشگاه اتاوا موفق شده نشان ‌دهد “ماده‌ی تاریک” همانند “فلوژیستون” یا “اتر” یک موجود نظری است اما مرجعی در جهان خارج ندارد!
اگر اثبات‌های ریاضیاتی راجندرا گوپتا سایر فیزیکدانان بزرگ را نیز همانند داوران این نشریه قانع کند، به معنای آن است که کیهان‌شناسی در آستانه‌ی یک انقلاب علمی است.
از منظر معرفت‌شناسی تکاملی چنین پدیده‌ای  روندی شایع در علم است. نظریه‌ها یک‌به‌یک کنار می‌روند و با کنار رفتن خود بر درک ما از جهان می‌افزایند.

پاسخگویی واتس‌اپ