پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

هنر و تکامل
 از کتاب  The Routledge Companion to Aesthetics

(ویراست سوم)

موهان مَتهِن

تکامل، زیبایی‌شناسی و هنر: نگاهی کلی

هندبوک تکامل و فلسفۀ راتلج

 استیون دیویس

 

موسیقی و تکامل انسان: رویکردی فلسفی

هندبوک تکامل و فلسفۀ راتلج

انتون کیلین

 

در بخش نخست مقاله نویسنده به این پرسش پاسخ می‌دهد که موسیقی از چه تاریخی آغاز شده است؟

در بخش دوم مقاله  انتون کیلین به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا موسیقی فطری است؟ آیا درست است که برخی افراد موسیقیدان متولد می‌شوند؟

در بخش سوم  انتون کیلین به این پرسش پاسخ می‌دهد که طرفداران سازگاری دانستن موسیقی، چه فوایدی را برای موسیقی در نظر می‌گیرند که جبران کننده هزینه‌های یادگیری موسیقی باشد؟ آیا در جذب جفت به کار می‌امده؟ یا برای جنگ؟ یا ریشه در لالایی‌ها و گفتار آهنگین مادر با نوزاد دارد؟

بخش چهارم مقاله به نقد این نظریه که پیدایی موسیقی ریشه در انتخاب جنسی دارد، می‌پردازد. دلایل نویسنده ذکر می‌شوند و در مقابل پاسخ‌هایی نیز به نقدها عرضه می‌شود.

در بخش پنجم و نهایی مقاله نویسنده ابتدا رویکردهای غیرسازگاری‌گرایانه به موسیقی را معرفی می‌کند؛ از جمله اینکه موسیقی یک تکنولوژی است. سپس با بهره‌گیری از مثال هم‌تکاملی تکنولوژی‌های مهار آتش و انسان، تلاش می‌کند رویکردی نوین به پیدایی موسیقی را معرفی کند که در آن هم‌تکاملی مشابهی میان موسیقی و انسان رخ داده است.

 

پاسخ هیجانی به قصه‌ها: رویکردی تکاملی

هندبودک تکامل و فلسفۀ راتلج

هیلن دی کروز و یوهان دسمیت

 

در بخش نخست مقاله هیلن دی کروز و یوهان دسمیت دو قرائت از ‘پارادوکس قصه’ را معرفی می‌کنند و به دو پرسش می‌پردازند:
چطور ممکن است نسبت به سرنوشت شخصیتی مانند آنا کارنینا که می‌دانیم وجود ندارد واکنش هیجانی نشان دهیم؟
و آیا بروز چنین واکنشی معقول است؟

در بخش دوم مقاله‌ نویسندگان قرائت تکاملی ‘پارادوکس قصه’ را معرفی می‌کنند و نشان می‌دهند چگونه هیجان‌های ایجاد شده به هنگام شنیدن قصه‌ها به یادگیری نیابتی کمک می‌کنند و تجربه‌هایی را ایجاد می‌کنند که برای مواجهه ای کارآمدتر در زندگی روزمره یاری‌گرند.

در بخش سوم مقاله‌ هیلن دی کروز و یوهان دسمیت قصه‌ها را به عنوان تکنولوژی‌های شناختی معرفی می‌کنند که می‌توانند جوامع بشری را تغییر دهند. نویسندگان مقاله به عنوان نمونه‌هایی از رمان‌هایی که تغییرات شگرفی در جامعه بوجود آورده‌اند به سراغ برخی درام‌های اجتماعی قرن نوزدهم می‌روند و نشان می‌دهند که، به عنوان نمونه چگونه کلبه عمو تام به لغو برده‌داری در آمریکا کمک کرد و رمان‌های دیکنز قوانین فقرا را در بریتانیا تغییر داد.

در بخش چهارم (پایانی) مقاله هیلن دی کروز و یوهان دسمیت از یافته‌های علوم شناختی بهره می‌برند تا نشان دهند چگونه قصه‌ها می‌توانند به شادمانی بیشتر کمک کنند. همچنین پاسخی برای یکی از پرسشهای قدیمی فلسفه فراهم می آورند که ارسطو طرح کرده بود: “چرا تراژدی ها برای ما لذت‌بخش اند؟!”

پاسخگویی واتس‌اپ