پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

متن پیام

الف)مشخصات جلسه:

عنوان جلسه:   شکوفایی و خوب‌زیستن      تاریخ برگزاری:  25/03/1402          طول مدت کارگاه : 2 ساعت

ب) راهنمای تکمیل فرم:

شرکت کننده گرامی، ضمن سپاسگزاری برای حضور در جلسات، به منظور ارزشیابی، بازنگری و بهبود جلسات با تکمیل فرم زیر ما را یاری فرمایید. لطفا دیدگاه خود را درباره پرسش های زیر مشخص فرمایید.

1- نحوه اطلاع رسانی جهت برگزاری جلسات مناسب است.*
2- از نظم برگزاری رضایت دارم.*
3- قدرت بیان مدرس قابل قبول و شواهد و مثال های او کاربردی است.*
4- پیوستگی و توالی محتوای آموزشی مناسب است*
5- مطالب ارائه شده، به روز است.*
6- ساعت جلسات با محتوای ارائه شده تناسب دارد.*
7- جلسات جهت استمرار حضورم، جذاب است.*
8- از محل برگزاری جلسات( از نظر نور، دما، سر و صدا، بهداشت و فضای کافی و غیره...) رضایت دارم.*
9- از برخورد مسئولین جلسات راضی هستم.*
10- شرکت در این جلسات موجب افزایش آگاهی من شده است.*
11- زمان پرسش و پاسخ مناسب و کاربردی است.*
12- می خواهم در آینده در جلسات مشابه شرکت کنم.*
13- مایل هستم شرکت در این رویداد را به دوستان خود پیشنهاد دهم.*
حضور درجلسات :*

ثبت نام و ورود

شماره همراه

+98

شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد کنید

پاسخگویی واتس‌اپ