پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

محصولات اصلاح ژنتیکی‌شده (جی.ام) و سلامت

تحلیل فلسفی

این عنوان مقاله‌ای است که خوشبختانه پس از حدود دو سال در دایره‌المعارف اخلاق پزشکی اسلامی منتشر شد.
پیشنهاد می‌کنم قبل از هر نوع مخالفت شبه‌علمی با این دسته از محصولات متن مقاله را بخوانید. در مقاله استدلال‌هایی مطرح می‌شود که چرا عموم نقدهای وارد بر این محصولات نه فقط غیرعلمی، بلکه غيراخلاقی‌اند.
با توجه با روند افزایش جمعیت کره‌ی زمین از یکسو، و گرمایش آن از سوی دیگر، با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهیم بود و بنابراین باید نقدهای سانتی‌مانتال به این محصولات را کنار نهاد و به جد پروژه‌های مقاوم‌سازی ژنتیکی محصولات کشاورزی، به ویژه در مقابله با کم آبی را، در دستورکار قرار داد.
لینک دانلود مقاله:

https://eime.tums.ac.ir/article-1-105-fa.html

پاسخگویی واتس‌اپ