بکار بردن نقاط قوت شخصیت

ارسطو استدلال می‌کرد که با انجام اعمال فضیلت آمیز خوشبخت می‌شویم. درحالی‌که مطالعه تجربی فضایل نسبتاً جدید است، اما شواهد کمی وجود دارد که نشان می‌دهد اعمال فضیلت آمیز می‌تواند به شادی بیشتر کمک کند. نتایج یک بررسی نشان داد که مداخله‌ای که به‌منظور بکار بردن نقاط قوت شخصیت فرد طراحی‌شده بود، بهزیستی را افزایش داد. این مداخله مبتنی بود بر انجام یک نظرسنجی برای شناسایی پنج نقطه قوت شخصیت فرد و سپس استفاده روزانه از یکی از این پنج نقطه قوت، به مدت یک هفته. کسانی که در این بررسی شرکت کردند، حتی شش ماه بعدازاین مداخله، میزان شادی بیشتر و علائم افسردگی کمتری داشتند.

مهربانی نسبت به دیگران

رفتار محبت‌آمیز، کمک به دیگران و کمک به نیازمندان، نه‌تنها باعث افزایش رفاه دیگران می‌شود، بلکه باعث افزایش احساس خوشبختی فرد نیز می‌شود. انجام تحقیقات بیشتر در این مورد ضروری است، اما چند بررسی نشان می‌دهد که

آموزش انجام چندین رفتار محبت‌آمیز در هفته و به مدت چند هفته، می‌تواند شادی و رضایت از زندگی را افزایش دهد و باعث شود که فرد احساس همکاری بیشتر و اضطراب کمتر کند. مهربانی نسبت به دیگران به اشکال مختلفی می‌تواند باشد، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش برای انجام پنج رفتار محبت‌آمیز در روز، هفته‌ای یک‌بار و به مدت شش هفته، به‌ مقدار زیادی تأثیرگذار است. شاید به این دلیل که اثر تمرکز بر داشتن رفتارهای محبت‌آمیز متعدد در یک روز تجربه‌ای مؤثراست. این موضوع ممکن است به این دلیل باشد که باعث انحراف بیشتر فرد از الگوها و فعالیت‌های منظم  روزانه‌اش می‌شود و ذهن و رفتار او را به نسبت زمانی که رفتارهای محبت‌آمیز جزئی موردی انجام می‌داد با تأثیر

بیشتری شکل می‌دهد. یک تحقیق اخیر دیگر، تأثیر مشابه مهربانی نسبت به دیگران را بر روی شادی و احساسات مثبت فرد نشان داد. درواقع، رفتارهای محبت‌آمیز باعث بهبود بهزیستی فرد و دیگران می‌شود و شواهدی وجود دارد که نشان

می‌دهد این رفتارهای محبت‌آمیز اغلب دیگران را تشویق می‌کند تا رفتارهای محبت‌آمیز مشابهی داشته باشند. داوطلب شدن تعدادی از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که کار داوطلبانه با بهبود جنبه‌های مختلف بهزیستی همراه است. به‌نوعی، داوطلب شدن و شرکت منظم در فعالیت‌ها و سازمان‌های داوطلبانه مختلف، تعهدی به انجام مکرر رفتارهای محبت‌آمیزاست که عموماً باهدف بهبود زندگی افراد جامعه انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان داده‌اند که افرادی که به‌طور منظم در کارهای داوطلبانه شرکت می‌کنند، متعاقباً تمایل دارند که شادتر باشند، فعالیت‌های اجتماعی بیشتر و عملکرد بهتری داشته باشند و درمجموع سلامت جسمی و روانی و همچنین عمر طولانی‌تری دارند. به‌عنوان‌مثال، یک تحقیق ۱۰ هفته‌ای بر روی نوجوانان یک مدرسه ابتدایی نشان داد که نوجوانان شرکت‌کننده در فعالیت‌های داوطلبانه، در پایان بررسی شاخصهای سلامت قلبی عروقی بهتری داشتند. بررسی دیگری روی افراد مسن که به مدت یک سال ۱۵ ساعت در هفته در برنامه کمک به کودکان خردسال شرکت می‌کردند، نشان داد که شرکت‌کنندگان داوطلب بر اساس گزارش خودشان سطوح بالاتری از احساس مفید بودن را داشتند. همچنین یک مقاله اخیر که بسیاری از شواهد تجربی را در مورد اثر فعالیت‌های داوطلبانه  مرور کرده بود، نشان داد که دستورالعمل کلی دو ساعت فعالیت داوطلبانه در هفته می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر بهبود  سلامت جامعه و بهزیستی عمومی داشته باشد.

 ما معتقدیم که انجام این فعالیت‌ها به شکوفایی انسان کمک می‌کند.

 

Reference: VanderWeele, T.J. (2020). Activities for flourishing: an evidence-based guide. Journal of Positive Psychology and Wellbeing, 4:79-91