پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

سرشت انسان

 

مقالۀ سرشت انسان: نگاه کلی

هندبوک تکامل و فلسفه راتلج

استیون دانز

این مقاله  بر دیدگاه‌های موافق و مخالف وجود سرشت انسان از منظر تکاملی مروری اجمالی دارد.

 

واقعی بودن گونه‌ها

هندبوک تکامل و فلسفۀ راتلج

جان ویلکینز

 

ذات‌گرایی نوین گونه‌ها

هندبوک تکامل و فلسفۀ راتلج

ژوزف لاپورت

در این مقاله ژوزف لاپورت از سنخ جدیدی از ذات‌گرایی برای گونه‌ها حمایت می‌کند. هر دفاعی از ذات‌گرایی گونه به نحوی غیر مستقیم دفاعی‌ست از وجود سرشت انسانی.

 

سرشت انسان چیست؟

هندبوک تکامل و فلسفۀ راتلج

لوئیس برت

در این مقاله دو دسته‌ی کلی از نظرات تکاملی درباره‌ی سرشت انسان معرفی می‌شود: نظریه‌هایی که سرشت را زیستی می‌بینند و نظریه‌هایی که سرشت را زیستی/فرهنگی می‌بینند. عنوان مقاله این است: «سرشت انسان چیست؟ البته اگر چیزی باشد!».

 

حق درنظر نگرفتن: دفاعی معرفت‌شناختی از تمایز سرشت/فرهنگ

هندبوک تکامل و فلسفۀ راتلج

ماریا کرون‌فلدنر

 

در این مقاله ماریا کرون‌فلدنر از این ایده حمایت می‌کند که گاهی تمایز قائل شدن میان سرشت و فرهنگ به لحاظ معرفتی مرجح است بر  عمدۀ نظریات رایج که یا خواهان تقلیل یکی به دیگری‌اند یا خواهان بررسی تعامل آنها.

 

تکامل شخص

هندبوک فلسفه و ذهن اجتماعی راتلج

جان باری‌زی

در این مقاله جان باری‌زی توضیح می‌دهد که چگونه مفهوم شخص طی فرایند تکامل انسان شکل گرفت اما دیگر نخستی‌ها از جمله شامپانزه‌ها نتوانستند به مفهوم شخص برسند.

پاسخگویی واتس‌اپ