پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

انسان موجودی در رابطه با دیگران است. بسیاری از مشکلات بر سر راه به‌زیستی و شکوفایی انسان ناشی از رابطه‌ی او با کسانی است که با آنها در ارتباط است. برخی از این ارتباط‌ها بسیار وثیق هستند و برخی کم‌رنگ‌تر. در سطح خانواده، بسیاری از عادات مرتبط با رابطه میان زوج‌ها، یا روابط میان والد و فرزند، مانعی بر شادکامی انسان‌ها هستند. بسیاری از توصیه‌های کتاب‌هایی که به خوب‌زیستن در سطح فردی اختصاص دارند به کار ترمیم روابط میان فردی هم می‌آیند. اما توصیه‌های خاصی نیز برای ترمیم روابط میان‌فردی وجود دارد. چگونه می‌توان گام برداشتن در مسیر شکوفایی را به سطح خانواده آورد؟ یا محیط کار سالم و پویایی داشت به نحوی که اعضاءگروه انجام وظایف شغلی را همراستا با مسیر شکوفایی خود بدانند؟ در سطح کسب و کار، همه چیز به میزان سرمایه‌گذاری، یا به قوانین بازار باز نمی‌گردد. رئیس یک شرکت می‌تواند تنها با تصحیح برخی عادات رفتاری نسبت به کارکنان، محیط کاری بهتری را شکل دهد. همچنین توصیه‌هایی برای تصحیح رفتار کارکنان وجود دارد. امروزه علاوه بر کتاب‌هایی که به زوج‌درمانی یا تصحیح روابط میان والد و فرزند اختصاص دارند کتاب‌های زیادی نیز به مربی‌گری سازمان‌ها و نهادها و به رهبری (leadership) می‌پردازند. مجموعه‌ی شکوفایی نیز به این کتاب‌ها خواهد پرداخت.

پاسخگویی واتس‌اپ