پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

روان‌شناسی اسلامی

تحلیلی فلسفی و نقادانه

تا کنون نقدهای فلسفی متنوعی به “علم دینی” وارد شده است که بسیاری از آنها بر “روان‌شناسی اسلامی” نیز واردند. در مقاله‌ای که اخیرا در “پژوهش‌های علم و دین” منتشر شده، با مخاطب قرار دادن روان‌شناسانی که در این حوزه پژوهش می‌کنند، روان‌شناسی اسلامی نقد شده است. در این مقاله، در راستای ابهام‌زدایی از فعالیت‌هایی که ذیل نام کلی “روان‌شناسی اسلامی” انجام می‌شود، معانی مختلف و برداشت‌های متفاوت از آن معرفی شده‌اند.

لینک دانلود:
https://elmodin.ihcs.ac.ir/article_8547.html

 

پاسخگویی واتس‌اپ