پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

متن پیام

ثبت نام و ورود

شماره همراه

+98

شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد کنید

تنهایی یک احساس منفی و واکنش عاطفی به انزوا است و ممکن است بر رفتارهای مربوط به غذا خوردن و ترجیحات غذایی تأثیر بگذارد. احساس تنهایی یکی از دلایل مصرف بیش‌ازحد غذا در افراد دارای اضافه‌وزن است که همراه با علائم آسیب روانی مانند اختلالات خوردن است. بر اساس ارزیابی کالج ملی سلامت، ورود به یک محیط جدید، چنانچه در بسیاری از دانشجویان سال اول دانشگاه روی می‌دهد، می‌تواند احساس تنهایی را افزایش دهد. احساس تنهایی در دانشجویان در دهه گذشته به‌طور چشمگیری افزایش‌یافته است. شواهد حاصل از بررسی‌های قبلی نشان می‌دهد که استرس، افسردگی و اضطراب می‌تواند منجر به پرخوری عاطفی شود که منتج به مصرف بیش‌ازحد غذاهای پرچرب و پر کربوهیدرات و مصرف کمتر میوه‌ها و سبزی‌ها می‌شود.

داده‌های حاصل از یک پژوهش گروهی در کالج George Mason آمریکا که در سال ۲۰۱۹ بر روی ۳۴٦ دانشجوی سال اول انجام گردید نشان داد که تنهایی با تغییر کیفیت رژیم غذایی و عدم فعالیت بدنی مرتبط است. در این پژوهش اکثر شرکت‌کنندگان زن (65/1 درصد) بودند و تقریباً ۴۰ درصد از آن‌ها در محدوده وزن ناسالم طبقه‌بندی شدند.

نتایج نشان داد که بی‌تحرکی و کم‌تحرکی در دانشجویانی که احساس تنهایی زیادی را گزارش کردند به ترتیب 19/2 درصد و 53/8 درصد بیشتر از آن‌هایی بود که احساس تنهایی کمی را گزارش کردند. دانشجویانی که احساس تنهایی بیشتری داشتند، نسبت به آن‌هایی که احساس تنهایی کمتری داشتند، رژیم‌ها غذایی با چربی بیشتری داشتند. همچنین، دانش‌آموزان دختری که احساس تنهایی بیشتری را گزارش ‌کردند، احتمال بیشتری داشت که مقدار شکر بیشتری نیز مصرف کنند. این مطالعه نشان داد که تنهایی با رفتارهای غذایی ناسالم و عدم فعالیت بدنی در دانشجویان مرتبط است که ممکن است با افزایش شاخص توده بدنی (BMI) طولانی‌مدت و/یا تأثیر بر سلامتی مرتبط باشد.

نتایج این بررسی حاکی از آن است که احساس تنهایی مانند سایر احساسات منفی با رفتارهای غذایی در بین دانشجویان سال اول ارتباط دارد؛ بنابراین محققان به این نتیجه رسیدند که مداخلات برای کاهش احساس تنهایی ممکن است تأثیر مثبتی بر ارتقای سلامت در این جمعیت داشته باشد.

مترجم: عطیه حاجی رسولی


Reference:

Li Jiang, Lawrence J. Cheskin, Cara L. Frankenfeld, Ziaul H. Rana, Lilian de Jonge. Loneliness is associated with unhealthful dietary behaviors and physical inactivity among US college studentsJournal of American College Health, 2022; 1 DOI: 10.1080/07448481.2022.2141060


پاسخگویی واتس‌اپ