پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

تغییر در میکروبیوم

– تغییر در میکروبیوم (میکروب‌های ساکن بدن انسان) چگونه بر تکامل انسان اثر می‌گذارد؟
– کرونا چگونه می‌تواند میکروبیوم انسان را تغییر دهد؟
– چگونه تغییر در میکروبیوم بر سلامت جسمانی، روانی و حتی شناخت انسان اثر می‌گذارد؟
در پاسخ به پرسش‌هایی از این دست در وبینار شریف کرونا (سمینار آنلاین) مطالبی ارائه شده است.

پاسخگویی واتس‌اپ