پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

سرشت قانون

دانشنامۀ فلسفی استنفورد

جلسه نخست

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

– در حقوق‌شناسی چه سنخ مطالبی مطرح است؟

– تفاوت حقوق‌شناسی توصیفی و هنجاری چیست؟

– علل توجه فیلسوفان به بحث سرشت قانون چیست؟

– علل توجه حقوق‌دان‌ها به بحث سرشت قانون چیست؟

– در روایتی که از علل هنجارین بودن قانون بیان می‌شود دو بخش “توضیحی” و “توجیهی” وجود دارد. این دو بخش چه نسبتی با هم دارند؟

– تفاوت کلی میان “نظریه‌ قانون طبیعی” و “پوزیتیویسم حقوقی” در خصوص رابطه‌ی میان اخلاق و حقوق چیست؟

 

جلسه دوم

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

– ذیل بحث اعتبار حقوقی چه تفاوتی میان پوزیتیسم حقوقی بنتام و آستین با پوزیتویست‌های متاخر مانند هارت وجود دارد؟

– وقتی می‌گویند پوزیتویست‌ها  تقلیل‌گرا هستند اما طرفداران نظریه‌ی قانون طبیعی غیرتقلیل‌گرا منظور چیست؟

– “پوزیتیسم حقوقی فراگیر” چه فرقی با “پوزیتیویسم حقوقی طردکننده” دارد؟

– نظریه‌ی قانون طبیعی فینیس چه تفاوتی با نظریه‌های سنتی قانون طبیعی دارد؟

– وقتی رونالد دورکین پوزیتویستهای حقوقی را به بی‌توجهی به “اصول حقوقی” متهم می‌کند منظورش چیست؟

 

جلسه سوم

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

– “اصول حقوقی” که رونالد دورکین معرفی می‌کند چه نسبتی با “قواعد حقوقی” و “اصول اخلاقی” دارند؟

– “اصول حقوقی دورکین محصول بهترین تفسیرهای اخلاقی و سیاسی از تصمیات قضایی و تقنینی گذشته در حوزه حقوق هستند.” منظور از این جمله چیست؟

– وقتی دورکین می‌گوید “حقوق یک کل منسجم است” منظورش چیست؟ چگونه دورکین از این نظریه برای تعیین صدق گزاره‌های حقوقی بهره می‌گیرد؟

– منتقدان دورکین چه ایراداتی به “اصول حقوقی” مورد اشاره او وارد می‌کنند؟

 

جلسه چهارم

– ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

– استدلال دورکین برای اینکه نشان دهد قانون اساسا مقوله‌ای تفسیری است چیست؟

– هارت چه مخالفتی با این استدلال دورکین دارد؟

– شباهت‌ها و تفاوت‌های نظریه “حقوق به مثابه تفسیر” دورکین با “پوزیتیویسم حقوقی فراگیر” چیست؟

– آیا نوع موضع‌گیری در فلسفه‌ی اخلاق نوع موضع‌گیری در فلسفه حقوق را متعین می‌کند؟

– آستین معتقد بود وجه هنجارین قانون در جنبه‌های قهری آن نهفته است. این سخن به چه معناست؟ کلسن و هارت چه موضعی نسبت به این گفته دارند؟

 

جلسه پنجم

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

– هارت معتقد است “روایت پیش‌بینی” آستین از هنجاری‌بودن قانون تمایز بین “مجبور بودن” و “تعهد داشتن” را نادیده گرفته است. منظور هارت چیست؟

– “دوراهی زندانی” چیست؟ چرا نویسندگان مقاله می‌گویند که دوراهی زندانی به نفع “روایت پیش‌بینی” آستین است؟

– نویسندگان به چهار کارکرد قانون اشاره دارند که ربطی به وجه قهری قانون ندارد. این کارکردها کدامند؟ چرا این کارکردها علیه “روایت پیش‌بینی”اند؟

– چگونه می‌توان از “نظریه زیان‌گریزی” کانمن و تورسکی در روانشناسی و اقتصاد رفتاری به نفع “روایت پیش‌بینی” بهره گرفت؟ محدودیت‌های آن چیست؟

 

جلسه ششم

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

– رئالیست‌های حقوقی چه نقدی به “روایت پیش‌بینی” آستین از قانون داشته‌اند؟ چرا معتقد بودند حقوق راهی جز صدور اجازه‌ی ورود به علوم اجتماعی ندارد؟

– “نظریه اقتدار” جوزف راز چیست؟

– “روایت خدمت از اقتدار” به چه معناست؟

– وقتی راز از “نقش واسطه قانون” سخن می‌گویند منظورش چیست؟

– “لیبرالیسم کمال‌گرا” چیست؟ چگونه راز ملاحظات اخلاقی را به جای فلسفه حقوق ذیل مباحث فلسفه سیاست مطرح می‌کند؟

 

جلسه هفتم

ضمن مطالعه‌ی این بخش به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

– لزلی گرین چه نقدی به نظریه هارت مبنی بر اینکه ما نسبت به قانون تعهد داریم، دارد؟

– نظر دیوید لوئیس در مورد قواعد قراردادی چيست؟

– وقتی گرین می‌گوید قوانین موضوعه بیشتر شبیه بازی‌های ساختاریافته هستند تا قراردادهای اجتماعی، منظورش چیست؟

– نظریه التزام سیاسی هارت و جان رالز  به “بازی منصفانه” موسوم است. این نظریه را شرح دهید.

– رابرت نوزیک چه نقدی به “نظریه بازی منصفانه” وارد می‌کند؟

– در چه شرایطی نقد نوزیک به هارت و رالز وارد است و در چه شرایطی وارد نیست؟ در قالب مثال خود نوزیک پاسخ دهید.

 

پاسخگویی واتس‌اپ