پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

متن پیام

متن نظر

ثبت نام و ورود

شماره همراه

+98

شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد کنید

قیمت

150,000 تومان

در حال حاضر، نئولیبرالیسم ایدئولوژیِ اجتماعی - اقتصادی غالب در بسیاری از جوامع است. این ایدئولوژی از جهات بسیاری، موفق عمل کرده است و به‌طور ویژه، پیامدهای آن برای آزادی قابل‌توجه بوده است. اما درعین‌حال نظام‌های مبتنی بر این ایدئولوژی با مشکلاتی بسیار جدی همراه هستند؛ نابرابری غیرقابل‌توجیه و فزاینده، ناامنی مالی، فشار روزافزون بر تولید و دامن‌زدن به نگاه مصرف‌گرایانه و به‌تبع آن پیامدهای منفی زیست­‌محیطی تنها بخشی از این مشکلات هستند. شادکامی اما، به‌عنوان یک هدف یا حتی یک استاندارد یا نقطۀ مرجع، این قابلیت را دارد که شناسایی و تحلیل کاستی‌های فعلی نئولیبرالیسم را آسان‌تر ­کند.

از سویی دیگر، سردرگمی و ابهام در مورد مفهوم و ماهیت شادکامی (happiness) و آمیختن آن با مفهوم نیک‌­زیستی (well-being) که مشکلی پرتکرار است، پذیرش شادکامی به عنوان یک استاندارد را دشوار می‌کند.

هدف اصلی این کتاب به‌طور خلاصه کاهش این سردرگمی و ابهام است.

نویسنده

مترجم

نظرات کاربران

پاسخگویی واتس‌اپ