پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

متن پیام

متن نظر

ثبت نام و ورود

شماره همراه

+98

شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد کنید

قیمت

240,000 تومان

کتاب شادکامی، شکوفایی و زندگی خوب با عنوان فرعیِ بینشی دگرگون‌ساز برای به‌زیستی انسان نوشته گرت تامسن، شرتو گیل و آیور گودسن در سال 2021 از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است. این کتاب در هشت فصل به موضوع شادکامی، به‌زیستی و زندگی خوب می‌پردازد و این موضوعات را از چشم‌اندازی جدید که ترکیبی از مضامین فلسفی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است بررسی می‌کند. نویسندگان کتاب نظریه‌های متعارف به‌زیستی و شادکامی، مانند نظریه لذت‌گرایی یا ارضای میل، را نقد می‌کنند و از مدل‌های اقتصادیِ تعریف به‌زیستی فاصله می‌گیرند. آن‌ها زندگی انسان را از منظر روابط اجتماعی، آگاهی و خودآگاهی شخصی و درک ارزش بررسی می‌کنند و به‌خصوص بر ماهیت اجتماعیِ به‌زیستی تأکید دارند. آن‌ها دراین‌بین ابزاری‌سازی و کالایی‌سازیِ زندگی و فعالیت‌های روزمره را نقد می‌کنند و بر ارزش ذاتی فعالیت‌ها و تجربیات روزمره تأکید می‌نمایند. آن‌ها نهایتاً چارچوب پیشنهادی خود را برای نقد اجتماعی و به‌ویژه نقد مدل‌های اقتصاد بازاری، ‌نئولیبرال و مصرف‌گرا به کار می‌گیرند.

نویسنده

نظرات کاربران

پاسخگویی واتس‌اپ