پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

متن پیام

ثبت نام و ورود

شماره همراه

+98

شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد کنید

تا قبل از رواج گسترده‌ی اینترنت و حضور گسترده‌ی مردم در شبکه‌های مجازی مسیر خوب‌زیستن انسان‌ها بسیار روشن‌تر بود. شبکه‌های مجازی امکانات بیشتری را فراهم آورده‌اند که هم می‌تواند در گام نهادن در مسیر شکوفایی یاری‌گر باشد و هم به عنوان مانع عمل کند. بعلاوه در شبکه‌های اجتماعیِ مجازی برخی روابط در سطحی جدید ایجاد شده است که ساختارهای مرتبط با پردازشِ اطلاعاتِ مربوط به روابطِ اجتماعی در مغز ما در پردازش آنها مهارت کافی را ندارد. با اینکه مغز ما با قواعد تنظیم روابط با دیگران، در سطوح میان‌فردی و اجتماعی، سالیان متمادی سازگاری پیدا کرده است اما کماکان با خطاهای نظام مندی روبروست پس دور از انتظار نیست که در محیط مجازی جدید خطاهای بسیار بیشتری انجام دهد. طی سال‌های اخیر این موضوع مورد توجه گسترده‌ی روان‌شناسان و جامعه‌شناسان بوده است و کتاب‌های متعددی به نگارش درآمده است که مورد توجه مجموعه شکوفایی خواهد بود. بعلاوه، در سطح شبکه‌های اجتماعی انواع جدیدی از روابط میان انسان‌ها شکل گرفته است که  برخی از قواعد اخلاقی مرسوم را به چالش می‌کشد و مهم‌تر از آن، مسائل اخلاقی جدیدی را پیش می‌نهد که تا کنون برای ما مطرح نبوده‌اند. هوش مصنوعی، جهانی به غایت متفاوت از گذشته را معرفی کرده است و طی سال‌های پیشِ رو نقشی اساسی در زندگی انسان ایفا می‌کند. پیامدهای چنین تغییراتی برای بهزیستی و شکوفایی انسان چیست؟ مجموعه شکوفایی این سنخ از مسائل را نیز مد نظر دارد.


پاسخگویی واتس‌اپ