پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

تحلیلی تکاملی از باور عقلانی

(برگزار شده در گروه علمی خانۀ آگاهی)

 

 

 

پاسخگویی واتس‌اپ