پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

انسان موجودی اجتماعی است. در سطح جوامع ما با انسان‌هایی سروکار داریم که آنها را نه به عنوان زوج، دوست، والد، فرزند، همکار، رئیس، یا مرئوس، بلکه به عنوان شهروند می‌شناسیم. رابطه‌ای سالم با شهروندان دو بخش متفاوت دارد. در بخش نخست هر فرد می‌تواند از بسیاری از نکاتی که در سطوح فردی و میان‌فردی فراگرفته است بهره گیرد تا روابط سالمی را با شهروندان، مثلا با افرادی که با آنها در یک مجتمع بزرگ زندگی می‌کند یا با شهروندان در مترو یا بازار برقرار کند. بخش دوم متوجه دولت‌هاست. وظیفه‌ی تمامی دولت‌های برآمده از رأیِ شهروندان است که هدف اصلی خود را به‌زیستی، رفاه و شکوفایی عموم شهروندان قرار دهند. طی سال‌های اخیر از این ایده که افزایش ثروت در جامعه هدفی ابزاری است برای رسیدن به هدف اصلی، یعنی شادکامی عموم مردم، دفاع‌های فلسفی گوناگونی شده است. امروزه در بخش‌های مهم و نوظهوری از اقتصاد و سیاست، موسوم به اقتصاد و سیاست شادکامی وظیفه‌ی اصلی دولت‌ها، رفاه عموم مردم است. در این زمینه، علاوه بر کتاب‌های تخصصی، کتاب‌های عمومی نیز به نگارش درآمده‌اند تا با ارتقاء سواد عمومی شهروندان، مطالبات آنها در شکل‌دادن به دولت‌ها در زمان انتخابات، و رصد کردن فعالیت آنها پس از روی کار آمدن در انتخابات را جهت دهند. سیاست‌گذاریِ عمومیِ دولت‌ها باید در جهت افزایش رفاه مردم جامعه باشد. در این دسته از کتاب‌ها استدلال می‌شود که با ثروت کنونی موجود در جهان به راحتی می‌توان سطح به‌زیستی عموم مردمِ جهان را ارتقاء داد. از جهت مقابل، دولت‌هایِ برآمده از رأی مردم، که وظیفه‌ی اصلی آنها هموار کردن مسیر شکوفایی برای عموم مردم است، می‌توانند با بهره‌گیری از روان‌شناسی اجتماعی و سیاسی، و اقتصاد رفتاری در جهت تحقق این هدف گام بردارند. در جهت ارتقاء سواد عمومی آگاهی اجمالی از برخی اندیشه‌های سیاسی مرتبط با خوب زیستن در دستور کار مجموعه شکوفایی است. آشنایی اجمالی با مفاهیم عدالت، آزادی، نابرابری، و حقوق شهروندی در زمره‌ی مفاهیمی هستند که افزایش آگاهی عمومی، نسبت به آنها می‌تواند در هنگام انتخابات جلوی استفاده‌ی ابزاری سیاستمداران از این مفاهیم را بگیرد. شهروند آگاه بخت بسیار بیشتری برای شکوفایی در زندگی خود را دارد. بنابراین برخی کتاب‌های فلسفه‌ی کاربردی که مفاهیم مربوط به خوب‌زیستن را به بیانی ساده و برای استفاده‌ی عموم عرضه می‌کنند نیز در زمره‌ی کتاب‌های مجموعه‌ی شکوفایی خواهد بود.

 

کتاب های انتشارات دُکسا

پاسخگویی واتس‌اپ