پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

 

سید علی صمدی، دانشیار بخش پژوهش انستیتوی تحقیقات و سلامت دانشگاه آلستر- ایرلند شمالی

پیشینه تحصیلی روانشناسی دارد و دوره تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه ساسکس و دانشگاه آلستر به پایان رسانده است. از سال 2012 با انستیتوی تحقیقات و سلامت دانشگاه آلستر همکاری می‌کند و بیش از 45 مقاله علمی در نشریه‌های تخصصی بین‌المللی و 20 کتاب به فارسی و انگلیسی دارد. سردبیر میهمان در چند نشریه بین‌المللی بوده و در حال حاضر ارزیاب بیش از 15 نشریه تخصصی بین‌المللی است. درزمینهٔ برنامه‌ریزی و تدوین خدمات مربوط به‌سلامت روان در کشورهای درحال‌توسعه و با درآمد کم‌ تجربه دارد و مشاور سازمان‌هایی مانند یونیسف در این زمینه بوده است. وی عضو سازمان‌های بین‌المللی زیر است:

  • Inclusion International
  • جامعه بین‌المللی تحقیقات اتیسم INSAR،
  • انجمن آمریکایی اختلالات هوشی و رشدی (AAIDD)
  • جامعه بین‌المللی مداخلات بهنگام (ISEI)

علاقه ویژه وی به زمینه اختلالات طیف اتیسم و اختلالات ارتباطی است و 5 مقیاس تشخیصی در این زمینه را به فارسی ترجمه و استانداردسازی کرده است.

پاسخگویی واتس‌اپ