پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

رویداد تحلیل کتابِ زمان، فراغت و به‌زیستی

دی 1402

مصاحبه اختصاصی نشر دُکسا با محمد درویش

دی 1402

مصاحبه اختصاصی نشر دُکسا با کاوه فیض الهی

دی 1402

مصاحبه اختصاصی نشر دُکسا با دکتر وهاب زاده

دی 1402

مصاحبه اختصاصی نشر دُکسا با دکتر رضا ندرلو

دی 1402

رویداد آشنایی با کتاب “اخلاق محیط زیست” از نشر دُکسا

دی 1402

رویداد آشنایی با کتاب «زیبایی جانوران»

آذر 1402

مصاحبه اختصاصی با نویسنده کتاب اخلاق محیط‌زیست

آذر 1402

مصاحبه با دکتر مصطفی ملکیان و دکتر فرهاد نیلی

آبان 1402

کارگاه نقش طراحی محیط در تسهیل فرآیند رشد کودک (بدو تولد الی 3 سال)

آبان 1402

کارگاه فرآیند تسهیل رشد کودک

آبان 1402

شکوفایی و خوب زیستی؛ محصول مشترک انتخاب طبیعی و گزینش انسانی

مهر 1402
پاسخگویی واتس‌اپ