پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

متن پیام

ثبت نام و ورود

شماره همراه

+98

شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد کنید

«دکسا» مخفف نام موسسه‌ی «دیدگاه کاوش و سازندگی» است«
این واژه همچنین ریشه در یونان باستان دارد و می‌توان آن را معادل
دانش احتمالی، باور عامه، یا حدس دانست.
این مفهوم در دوره‌های مختلف یونان باستان معناهای متفاوتی داشته است. مثلا در افلاطون باوری عموما نادرست را معنا می‌دهد، در حالیکه در ارسطو وجه مثبتی دارد و می‌توان آن را فرضیه‌ای عالمانه در نظر گرفت که هرچند نمی‌توانیم به صدق آن یقین داشته باشیم اما چیزی بیش از حدسی بی‌بنیان است.

پژوهش‌های موسسه دکسا با چنین فهمی ارسطویی از «دکسا» بر این اندیشه استوارند که هر چند رسیدن به یقین در حوزه دانش ناممکن است اما باید حدس‌های عالمانه و آزموده را مبنای کنش‌گری‌های اجتماعی قرار داد.

دیدگاه موسسه آن است که برای سازندگی ابتدا باید در علوم کاوش کرد و آزموده‌ترین حدس‌هایی را، که هرچند یقینی نیستند، مبنای سازندگی در سطح فردی و در سطح اجتماعی قرار داد.


پاسخگویی واتس‌اپ