پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

متن پیام

راهنمای تکمیل فرم: شرکت کننده گرامی، ضمن سپاسگزاری برای حضور در جلسات، به منظور ارزشیابی، بازنگری و بهبود جلسات با تکمیل فرم زیر تیم ما را یاری فرمایید.
وضعیت تاهل*
1- نحوه اطلاع رسانی جهت برگزاری جلسات مناسب است.*
2-از برگزاری کارگاه رضایت دارم. (نظم، برخورد مسئولین و ...)*
3-ساعت جلسات با محتوای ارائه شده تناسب دارد.*
4- از محل برگزاری جلسات( از نظر نور، دما، بهداشت و فضای کافی و غیره...) رضایت دارم.*
5- قدرت بیان مدرسین قابل قبول و شواهد و مثال های او کاربردی است.*
6- محتوای کارگاه در زمینه شغلی و تخصصی من کاربردی است.*
7- این کارگاه به من کمک کرد تا مهارت‌های خود را در زمینه درمان ناتوانی رشدی و هوشی ارتقاء دهم.*
8- با توجه به نیازهای کاری یا شخصی خود، برای شرکت در کارگاه های آموزشی در آینده زمان و انگیزه لازم را دارم.*
9- شرکت در این جلسات موجب افزایش آگاهی من شده است.*
10- زمان پرسش و پاسخ مناسب و کاربردی است.*
11- دریافت گواهینامه معتبر برایم اهمیت دارد.*
12- حضور مدرس خارجی را موثر می‌دانم.*
13- مایل هستم شرکت در این رویداد را به دوستان خود پیشنهاد دهم.*
14- مایل هستم در دوره تکمیلی این کارگاه شرکت کنم.*
15- مایل هستم در کارگاه تخصصی در زمینه اتیسم شرکت کنم.*
16- شرکت در کارگاه حضوری را به آنلاین ترجیج می دهم.*

ثبت نام و ورود

شماره همراه

+98

شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد کنید

پاسخگویی واتس‌اپ