پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

متن پیام

کارگاه نقش طراحی محیط در تسهیل فرآیند رشد کودک – بدو تولد تا سه سالگی

رزومه مدرس

معرفی دوره

درگذشته‌ها، اغلب اقدامات برای رشد و تکامل کودکان خردسال و اقدامات تربیتی و آموزشی بر دو عملکرد متکی بود:

  • 1. آمادگی برای ورود به مراکز آموزشی
  • 2. آزاد کردن والدین و مراقبان از مسئولیت‌های مرتبط با نگهداری از کودک در روزهای کاری

در چند دهۀ اخیر بُعد دیگری که تاکنون مورد توجه نبوده به ابعاد گذشته اضافه‌ شده، و بیشتر از دو بعد قبلی مورد تأکید و تمرکز قرار گرفته است. این بُعد، تندرستی و رفاه کودک است که بر پایۀ تسهیل رشد احساسی و ذهنی او برآورده می‌شود. در این بُعد حق کودک برخورداری از سلامت، دریافت پشتیبانی و مراقبت می‌باشد. مراقبت با کیفیت به‌منظور کسب مطلوب‌ترین مسیر رشد و تکامل و ارتقا فرایند رشد از مرحلۀ آغاز بارداری به بعد است.

سرفصل های دوره تسهیل رشد کودک

  • 1. چرا محیط در فرایند رشد مهم است؟
  • 2. نقش محیط در مراقبت با کیفیت nurturing care
  • 3. عناصر مهم در یک محیط برانگیزاننده و تسهیل کننده رشد.
  • 4. آیتم های لازم یک محیط مناسب رشدی
  • 5. رتبه بندی آیتم های محیطی موجود.
  • 6. ترمیم و جبران نقایص محیطی.
  • 7. اهمیت طراحی محیط در اختلالات رشدی.

این کارگاه به‌منظور آشنایی با بایدها و نبایدهای بنیادی در تسهیل فرایند رشد و ملزومات محیط کودک از مرحلۀ نخست تولد به بعد برگزار و تجارب دو متخصص اختلالات رشدی در این راستا در قالب یک کارگاه به اشتراک گذاشته می‌شود.

ثبت نام و ورود

شماره همراه

+98

شماره همراه خود را بدون صفر اول وارد کنید

پاسخگویی واتس‌اپ