پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

این دوره فرصتی است برای آشنایی با مهارت‌های نرم و فراتر از آن مقدمه‌ای برای پرورش این مهارت‌ها. یکی از مزایای اصلی این دورۀ فشرده، آشنایی با 4 مهارت نرم اصلی و پایه یعنی مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های انعطاف‌پذیری، مهارت‌های خودکنترلی و مهارت‌های اخلاق کاری در یک روز کاری است.
آمار رسمی نشان می‌دهند که آشنایی با مهارت‌های نرم:
بخت افراد جویای کار برای پیدا کردن شغل مناسب را افزایش می‌دهند و
ماندگاری افراد شاغل در شغل فعلی‌اشان را تا حدود بسیار زیادی تضمین می‌کنند.
از سویی دیگر، کارفرمایان آشنا به مهارت‌های نرم،
در حفظ نیروی کار مفید،
در کاهش تنش در محیط کار و
در ساماندهی یک محیط اخلاقی در کار،
که برای دستیابی به بهره‌وری بالا اهمیت فراوانی دارند، بسیار موفق‌تر از کارفرمایان ناآشنا با مهارت‌های نرم عمل می‌کنند.
از این جهت و با توجه به اهمیت روزافزون مهارت‌های نرم در محیط کار، این دوره فرصت مناسبی است برای افراد جویای کار، افراد شاغل (از کارکنان خدماتی تا مدیران میانی) و کارفرمایان شرکت‌های کوچک و متوسط.

دورۀ مقدماتی
مهارت‌های نرم در محیط کار
4 مهارت پایه:

مهارت‌های ارتباطی
مهارت‌های انعطاف پذیری
مهارت‌های خودکنترلی و تنظیم هیجان
مهارت‌های اخلاق کاری

مناسب افراد جویای کار، افراد شاغل (از کارکنان خدماتی تا مدیران میانی) و کارفرمایان شرکت‌های کوچک و متوسط
مدت دوره: 1 روز
🗙
پشتیبانی یک ماهه
🗙
تسهیل‌گر اختصاصی برای هر مهارت
🗙
طراحی اختصاصی
🗙
آموزش تعاملی
ارائه گواهی حضور در دوره توسط آکادمی توف ایران-آلمان
هزینه دوره :2.000.000 تومان
ثبت درخواست

معرفی مختصر مهارت‌ها:

مهارت‌های ارتباطی (مهارت‌های ارتباطی، کار تیمی)
بیش‌تر ما در برقراری ارتباط با دیگران دچار دسته‌ای از خطاهای نظام‌مند و تکرار شونده هستیم، خطاهایی که از یک سو ما را از فهم درست دیگری محروم می‌کنند و از سویی دیگر، پیامی را که ما در پی انتقال آن به دیگری هستیم، مخدوش می‌کنند. آشنایی با مهارت‌های ارتباطی به ما در شناخت خطاهای پرتکرار در هنگام برقراری ارتباط با دیگران کمک می‌کنند و امکان برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را فراهم می‌کنند و از این طریق موفقیت در کار تیمی را تسهیل می‌کند. ما در این دورۀ کوتاه، علاوه بر معرفی خطاهای نظام‌مند به روش‌های برقراری ارتباط مؤثر می‌پردازیم.
مهارت‌های انعطاف‌پذیری (تاب‌آوری، عزم، سازگاری، خلاقیت)
بسیاری از ما از یک ذهنیت ثابت رنج می‌بریم. ذهنیت ثابت، ذهنیتی است که پیش‌فرض آن غیرقابل‌تغییر بودن توانایی‌های ماست و از این طریق مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید در ما می‌شود. اما جهان جدید جهانی است که به سرعت و پیوسته در حال تغییر است. تا حدودی آشکار است که ذهنیت ثابت، در سازگاری با الزام‌های جهان جدید نیست. اگر نتوانیم خودمان را با شرایط دائماً در حال تغییر و جدید سازگار کنیم، آنگاه پایداریمان کاهش می‌یابد و امکان یادگیری و رشد به پایین‌ترین حد خود نزول می‌کند. در محیط کار نیز چنین دریافتی صادق است. در واقع بزرگترین مشکل کارفرمایان و کارکنان، رنج‌بردن از ذهنیتی ثابت در بستری ناپایدار و متغیر است. در مقابل، ذهنیت منعطف، بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید را تسهیل می‌کند و به سازگاری با شرایط جدید کمک می‌کند. پرورش مهارت‌هایی از جمله تاب‌آوری، عزم، پایداری ذهنی و خلاقیت، به انعطاف‌پذیری ما و سازگارتر شدنمان با چنین زیست‌جهانی کمک می‌کند. در جهان در حال تغییر، خلاقیتِ بیش‌تر، از مهمترین عوامل موفقیت است و افزایش انعطاف شناختی یکی از روش‌هایی است که به خلاقیت بیش‌تر می‌انجامد. ما در این دوره چگونگی گذار از ذهنیت ثابت به ذهنیت منعطف را مرور خواهیم کرد و مواجهۀ خلاقانه با موضوعات را فرامی‌گیریم.
مهارت‌های خودکنترلی و تنظیم هیجانی (خودآگاهی، مهار استرس و خشم)
با افزایش تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، استرس در محیط‌های کاری رو به افزایش است. رقابت دائم، هیجان‌های منفیِ زیادی به همراه دارد و بی‌توجهی به این هیجان‌ها عواقب آن‌ها را پرهزینه‌تر می‌کند. به مهارتِ آگاه بودن از هیجان‌ها و توانایی تنظیم موثر آن‌ها در خودمان و حتی دیگران، هوش هیجانی گفته می‌شود. در این دوره با هوش هیجانی و مبانی آن آشنا می‌شویم و فرامی‌گیریم که چگونه می‌توان با همان شرایط بیرونی غیرقابل کنترل، به بهترین شکل با خودکنترلی به بالاترین سطح از کارآمدی دست یافت.
مهارت‌های اخلاقی در محیط کار (مسئولیت‌پذیری، تعهد، انضباط، هماهنگی، حرفه‌ای‌گری)
نداشتن برخی از مهارت‌ها، سبب بروز رفتاری می‌شود که یا به «دیگری» در محیط کار (همکار، مدیر یا کارفرما) «آسیب» می‌رساند یا «الزام‌های رسمی محیط کار» (نظیر حضور به موقع در محیط کار که رسماً به آن‌ها متعهد می‌شویم یا مواردی عرفی و غیر رسمی نظیر عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی در زمان کار) را برآورده نمی‌کند. به این مهارت‌ها، مهارت‎های نرم اخلاقی در محیط کار می‌گوییم. عدم برخورداری کارمندان و کارفرمایان از چنین مهارت‌هایی، با افزایش تنش در محیط کار و ایجاد نارضایتی از شغل، سبب کاهش بهره‌وری سازمانی و ناپایداری کسب‌وکار می‌شود. ما در این دوره به چنین مهارت‌هایی می‌پردازیم و به طور خاص مسئولیت‌پذیری، تعهد، انضباط و حرفه‌ای‌گری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
پاسخگویی واتس‌اپ