پیشنهاد ویژه : وبینار آشنایی با مهارت های نرم

کارگاه تسهیل فرآیند رشد کودک ٣ تا ٩ سال

برگزار شد

به کودکان بیاموزیم که یادگیری را دوست داشته باشند.
راهنمایی برای ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری درخانه.

معرفی دوره

کودکان با ظرفیتی شگفت‌انگیز برای یادگیری به دنیا می‌آیند. ظرفیتی که می‌تواند از طریق ایجاد فضایی مناسب برای شکوفایی رشد و یادگیری کودک از روی میل وارده او به فعل درآید.

والدین در ایجاد چنین فضایی نقشی مهم و کلیدی به عهده‌دارند. توانایی کودک برای رشد و نمو به‌طور اصلی متکی بر مراقب و محیط پیرامون است.
سه عامل اصلی در فرایند رشد مناسب کودک نقش دارند:

  • 1. خود کودک
  • 2. فرد مراقب (والد، بزرگسال)
  • 3. و محیطی آماده‌شده

تمامی این سه عامل به میزانی درهم‌تنیده هستند که نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد.

در این کارگاه یک روزه، نگاهی دقیق‌تر به جنبه سوم – یک محیط آماده – و برخی از راهنمایی‌های عملی در مورد چگونگی ایجادان در خانه خودخواهیم داشت و نکاتی را در مورد دو عامل کودک و مراقب در این مسیر یادآوری می کنیم.

سرفصل های دوره تسهیل رشد کودک

  • 1. چرا محیط در فرایند رشد مهم است؟
  • 2. نقش محیط در مراقبت با کیفیت nurturing care
  • 3. عناصر مهم در یک محیط برانگیزاننده و تسهیل کننده رشد.
  • 4. آیتم های لازم یک محیط مناسب رشدی
  • 5. رتبه بندی آیتم های محیطی موجود.
  • 6. ترمیم و جبران نقایص محیطی.
  • 7. اهمیت طراحی محیط در اختلالات رشدی.

آدرس محل برگزاری کارگاه تسهیل رشد کودک:خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، سازمان مدیریت صنعتی

پاسخگویی واتس‌اپ